Trích dẫn APA

Trivedī, K. (1924). Hṛdaya-śmaśāna: (Vaṅga-bhāṣā ke eka prasiddha pārivārika upanyāsa kā Hindī-rūpāntara) (1. bāra.). Lakhanaū: Navalakiśora Bukaḍipo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Trivedī, Kātyāyanīdatta. Hṛdaya-śmaśāna: (Vaṅga-bhāṣā Ke Eka Prasiddha Pārivārika Upanyāsa Kā Hindī-rūpāntara). 1. bāra. Lakhanaū: Navalakiśora Bukaḍipo, 1924.

Trích dẫn MLA

Trivedī, Kātyāyanīdatta. Hṛdaya-śmaśāna: (Vaṅga-bhāṣā Ke Eka Prasiddha Pārivārika Upanyāsa Kā Hindī-rūpāntara). 1. bāra. Lakhanaū: Navalakiśora Bukaḍipo, 1924.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.