Đang tải...

Hṛdaya-śmaśāna : (Vaṅga-bhāṣā ke eka prasiddha pārivārika upanyāsa kā Hindī-rūpāntara)

Nacherzählung eines Bengali-Romans von Hemendraprasāda Ghoṣa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Trivedī, Kātyāyanīdatta (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Bukaḍipo , 1924
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:rūpāntarakāra Kātyāyanīdatta Trivedī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Nacherzählung eines Bengali-Romans von Hemendraprasāda Ghoṣa
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:16, 80 S. Ill.