Đang tải...

Dṛṣṭāntapradīpinī : saṭīka

Lehrgeschichten

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Sahāya, Devī (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Presa , 19XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[śrīmacchuklopādhyāyadevīsahāyasaṅgṛhitā ...]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Lehrgeschichten
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi und Sanskrit