Đang tải...

Kaṭhavallīupaniṣad : [bhāṣāṭīkāsahita; jisameṃ Uddālakaṛṣi ko viśvajitanāmaka yajña karane meṃ mṛtyu ke liye Naciketā ko pradāna karanā va usakā yamālaya ko jānā ādi varṇita hai]

Upaniṣad d. Yajurveda mit Kommentar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Nāgara, Yamunāśaṅkara (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: [Lakhanaū] : [Navalakiśora] , [1921?]
Phiên bản:[3. bāra]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[anuvādaka Yamunāśaṅkara]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Upaniṣad d. Yajurveda mit Kommentar
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit mit Kommentar in Hindi. - HDBSSA: Titelblatt fehlt. - Erscheinungsjahr und Auflage von außerhalb der Vorlage ermittelt
Mô tả vật lý:144 S.