Đang tải...

Vijayamuktāvalī : jisameṃ dohā caupāī ādi chandoṃ meṃ sampūrṇa Mahābhārata kā saṅkṣepa ati uttamatā se varṇita hai

Kurzfassung des Mahabharata-Epos in Versen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chatrakavi (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Kānapura : Navalakiśora , 1913
Phiên bản:[1. bāra]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Vijayamuktāvalī
Ghi chú tác giả:jisako Chatrakavijī ne nirmitakiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Kurzfassung des Mahabharata-Epos in Versen
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi. - HDBSSA: Auflagebezeichnung aufgrund einer Beschädigung nicht lesbar
Mô tả vật lý:191 S.