Đang tải...

Guṭakā 1

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Śivaprasāda Sitāraihinda Rāja (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Awadhi
Braj
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1908
Phiên bản:9. bāra
Ghi chú tác giả:Rājā Śivaprasāda ne banāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:HDBSSA: S. 2-3 fehlen
Mô tả vật lý:95 S.