Đang tải...

Śrīviṣṇugītāvalī

Religiöse Lieder (Bhajan), nach Rāga getrennt

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Syāhānavīsa, Mahābīraprasāda (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1902
Phiên bản:3. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Śrīviṣṇugītāvalī
Ghi chú tác giả:jisako Mahābīraprasāda ne aneka rāgoṃ ko saṅgraha kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Religiöse Lieder (Bhajan), nach Rāga getrennt
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - Songs, with melody indication
Mô tả vật lý:88 S.