Trích dẫn APA

Dvivedī, D. (1928). Skandapurāṇāntargata: Setumāhātmyakhaṃḍa kā bhāṣānuvāda (9. bāra.). Lakhanaū: Navalakiśora-Presa.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dvivedī, Durgāprasāda. Skandapurāṇāntargata: Setumāhātmyakhaṃḍa Kā Bhāṣānuvāda. 9. bāra. Lakhanaū: Navalakiśora-Presa, 1928.

Trích dẫn MLA

Dvivedī, Durgāprasāda. Skandapurāṇāntargata: Setumāhātmyakhaṃḍa Kā Bhāṣānuvāda. 9. bāra. Lakhanaū: Navalakiśora-Presa, 1928.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.