Đang tải...

Hindī-pāṭhamālā : 4. pustaka

Lesebuch mit Kurzgeschichten und Gedichten für Kinder

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: J̱ahūrabaḵhśa (Tác giả)
Premanārāyaṇaprasāda (Bearb.)
Tác giả khác: Prasāda, Puṣpāvatī (Biên tập viên, Hrsg.)
Śukla, Mātādīna (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Jabalapura : Ejukeśanala Bukaḍipo , 1949
Loạt:Hindī-pāṭhamālā 4
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:lekhaka J̱ahūrabaḵhśa. Saṃśodhaka Premanārāyaṇaprasāda. Sampādaka Puṣpāvatī Prasāda, Mātādīna Śukla
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Lesebuch mit Kurzgeschichten und Gedichten für Kinder
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi
Mô tả vật lý:Getr. Zählung (2, 191, 4, 2, 12 S.) Ill.