Đang tải...

Kulocitadharmaśikṣā : bhāṣā ṭīkā sameta jisameṃ cāroṃvarṇoṃ ke karma kī pradhānatā Śrīśaṅkarācāryya jīko Jainabauddhādikoṃ ke matako śrutismṛti purāṇoṃ se khaṇḍana karake digvijayake itihāsa va gautama maharṣike śāpa se pākhaṇḍa matakī utpatti kā vṛttānta aura aneka prakāra ke dharmmoṃ kā kathana bhalī bhānti varṇita hai

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śarmā, Śivagovinda (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1910
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Śivagovinda Śarmā jīse nirmāṇa karāī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek

Những quyển sách tương tự