Đang tải...

Chappaya Rāmāyaṇa : bhāṣā-ṭīkā-sahita

Kurzfassung des Rāma-Epos als Gedicht

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Tác giả khác: Kurmī, Baijanātha (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1926
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Chappaya Rāmāyaṇa
Online-Ausg.: Chappaya Rāmāyaṇa
Ghi chú tác giả:Go. Śrītulasīdāsajī-kṛta. Ṭīkākāra Baijanāthajī Kurmī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Kurzfassung des Rāma-Epos als Gedicht
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Avadhi mit Kommentar in Hindi
Mô tả vật lý:60 S.