Đang tải...

Āʾīnah-i āšram : jismen cāron āšram va dharam va ācaran va niyam va kāl va ġairah va ġairah kā bayān nihāyat ẖūbī se salīs urdū men kīyā gayā hai

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sūsan, Gūrcaran Lāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1922
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Bābū Gūrcaran Lāl Sūsan
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Lebensstufen des Hinduismus
Mô tả vật lý:84 S.