Đang tải...

Aḥkām al-ʿīdain

Rules for the celebration of Id al-Fitr and Id al-Zuha

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Qut̤b-ad-Dīn Dihlavī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Navalkišor , 1902
Phiên bản:[2. bār]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Aḥkām al-ʿīdain
Ghi chú tác giả:Muḥammad Qut̤b-ad-Dīn
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Rules for the celebration of Id al-Fitr and Id al-Zuha
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu und Arabisch. - Zuerst erschienen: Lucknow, 1869
Mô tả vật lý:68 S.