Đang tải...

An- Nāfiʿ yaum al-maḥšr fī šarḥ Bāb al-ḥādī ʿašar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Suyūrī, al-Miqdād Ibn-ʿAbdallāh as- (Tác giả)
Tác giả khác: Muḥammad ʿAlī Musavī (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawalkišūr , 1916
Phiên bản:[1. bār]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: An- Nāfiʿ yaum al-ḥašr fī šarḥ Bāb al-ḥādī ʿašar
Ghi chú tác giả:[aš-Šaiḫ al-Miqdād bin ʿAbdallāh bin Muḥammad al-Ḥusain bin Muḥammad as-Suyūrī al-Ḥillī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. - Nebentitel an den Seitenrändern: "Šarḥ bāb al-ḥādī ʿašar" - Verfasserangabe auf S. 50. - Abhandlung über das Werk "Bāb al-ḥādī" von Ǧamāl-ad-Dīn Manṣūr
Mô tả vật lý:50 S.