Đang tải...

Arbaʿ ʿanāṣir

A glossary of words in four languages (Urdu, Persian, Arabic, and English), arranged thematically.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġiyās̱pūrī, Muḥammad Nāṣir ʿAlī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Arabic
English
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1929
Phiên bản:8. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Arbaʿ ʿanāṣir
Ghi chú tác giả:az Maulavī Muḥammad Nāṣir ʿAlī Ġiyās̱pūrī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A glossary of words in four languages (Urdu, Persian, Arabic, and English), arranged thematically.
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu, pers., arab., engl. - The English section is the work of Maulavī Muḥammad ʿAbdul Ḥamīd, son of Maulavī Ḥakīm Aḥmad Ḥusain Sahasrāmī. - " ... ba-sarparastī-i ... Munšī Bišan Narāʾin ṣāḥib mālik-i mat̤baʿ ... ba-ihtimām-i Seṭh Kesarīdās suparinṭanḍanṭ ..."--Colophon
Mô tả vật lý:62 S. 28 cm