Đang tải...

Bahāristan-i ašʿār

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rāʾe Kišan Kumār Vaqār (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : Naval Kišor , 1913
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Bahāristan-i ašʿār
Ghi chú tác giả:dīvān-i Rāʾe Kišan Kumār Vaqār. Munšī Anvār Ḥusain Sahsavānī kī naẓr-i s̱ānī se
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Lyriksammlung
Mô tả vật lý:4, 104 S.