Đang tải...

Asrār-i ġaflat

On the soul's existence after death and the possibility of memories of its previous life

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bilgrāmī, Ẓahīr (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawalkišūr , 1896
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Asrār-i g̲ẖaflat
Reproduktion von: Asrār-i ġaflat
Ghi chú tác giả:Ẓahīr Bilgrāmī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:On the soul's existence after death and the possibility of memories of its previous life
Mô tả sách:In arab. Schr., Persisch und Arabisch. - Text largely in Persian prose or verse, with supporting Quranic verses
Mô tả vật lý:60 S.