Trích dẫn APA

Bilgrāmī, M. Z. (1896). Asrār an-nubūvat aur faz̤āʾil an-nubūvat niʿm al-badal maulūd-i šarīf (3. bār.). Kānpūr: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bilgrāmī, Muḥammad Ẓahīr-ad-Dīn. Asrār An-nubūvat Aur Faz̤āʾil An-nubūvat Niʿm Al-badal Maulūd-i Šarīf. 3. bār. Kānpūr: Naval Kišor, 1896.

Trích dẫn MLA

Bilgrāmī, Muḥammad Ẓahīr-ad-Dīn. Asrār An-nubūvat Aur Faz̤āʾil An-nubūvat Niʿm Al-badal Maulūd-i Šarīf. 3. bār. Kānpūr: Naval Kišor, 1896.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.