Đang tải...

Asrār an-nubūvat aur faz̤āʾil an-nubūvat niʿm al-badal maulūd-i šarīf

A Life of Muḥammad

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bilgrāmī, Muḥammad Ẓahīr-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1896
Phiên bản:3. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Asrār an-nubūvat aur faz̤āʾil an-nubūvat niʿm al-badal maulūd-i šarīf
Digitalausgabe u.d.T.: Asrār an-nubūvat aur faz̤āʾil an-nubūvat niʿm al-badal maulūd-i šarīf
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A Life of Muḥammad
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu mit arabischen und persischen Zitaten. - Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt
Mô tả vật lý:45, 202 S.