Đang tải...

Gulistān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saʿdī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawalkišūr , 1296 h.q. [1878/79]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Saʿdī Šīrāzī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - Lyrik
Mô tả vật lý:120 S.