Đang tải...

Banā al-islām : fī aḥkām aṣ-ṣiyām

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lāzāl, Muḥammad ʿAbbās (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Banā al-islām
Ghi chú tác giả:Muḥammad ʿAbbās Lāzāl
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - HDBSSA: Ausgabe unvollständig
Mô tả vật lý:[124 S.]