Đang tải...

Cābuk savār-i maʿšūqah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fahm, Mohan Lāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Navalkišor] , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Mohan Lāl Fahm
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Roman
Mô tả vật lý:264 S.