Đang tải...

Daftar-i Ḥasrat : al-maʿrūf bah Dīvān-i Anjum

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Anjum, Āsmān Jāh (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1905
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:min taṣnīf-i Mirzā Āsmānjāh Bahādur al-mutaẖallaṣ bah Anjum
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Nebentitel: "Dīvān-i Anjum". - Lyrik
Mô tả vật lý:204, 24 S.