Đang tải...

Ḥusn va ʿišq

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Niʿmat-Ḫān ʿĀlī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1887
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Ḥusn va ʿišq
Ghi chú tác giả:Niʿmat Ḫān ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:26 S.