Đang tải...

Inšā-i Fāʾiq

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , 1909
Phiên bản:[15. martaba]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Inšā
Ghi chú tác giả:min taṣnīf-i laṭīf wa taʾlīf-i naẓīf-i Maulawī Muḥammad Fāʾiq
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - Musterbriefsteller. - Titelvariante im Kolophon genannt: "Dastūr al-inšā" - Ausgabebezeichnung nicht eindeutig erkennbar
Mô tả vật lý:32 S.