Đang tải...

Muʿālajāt-i Aḥsānī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1926
Phiên bản:7. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Muʿālajāt
Ghi chú tác giả:[Ḥakīm Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:132 S.