Trích dẫn APA

Fidā ʿAlī Tālib, M. (1914). Fasānah-i dilfareb (3. bār.). Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Fidā ʿAlī Tālib, Muḥammad. Fasānah-i Dilfareb. 3. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1914.

Trích dẫn MLA

Fidā ʿAlī Tālib, Muḥammad. Fasānah-i Dilfareb. 3. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1914.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.