Đang tải...

Fasānah-i dilfareb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fidā ʿAlī Tālib, Muḥammad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1914
Phiên bản:3. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Fidā ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Roman
Mô tả vật lý:160 S.