Đang tải...

Fawāʾid-i saʿdīya : intiḫāb-i Maǧmaʿ as-sulūk

Life of Sufi saints and their teachings

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , 1885
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Fawāʾid-i saʿdīya
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i Maḫdūm Saʿd-al-Millīya wa ad-Dīn, taʾlīf-i Muḥammad Irtiḍā ʿAlīḫān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Life of Sufi saints and their teachings
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:250 S.