Đang tải...

Hadīyah-i Iqbālīyah

Islamische Lehre und Gebete

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Iqbāl ʿAlī H̱ān Saiyid (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Ḥaidarābād Dakkan : Āṣifī Pres , 1890
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Hadīyah-i Iqbālīyah
Ghi chú tác giả:Saiyid Iqbāl ʿAlī H̱ān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Islamische Lehre und Gebete
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:160