Đang tải...

Karbalā-i muʿallā

Gedicht über die Schlacht von Karbalā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Asīr (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1899
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Karbalā-i muʿallā
Ghi chú tác giả:Saiyid Muẓaffar ʿAlī H̱ān Asīr
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Gedicht über die Schlacht von Karbalā
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - Nebentitel: "Karbalā-nāmah-i manẓūm"
Mô tả vật lý:336 S.