Đang tải...

Krišan kāntā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fahm, Mohan Lāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1900
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mohan Lāl Fahm
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - 2 Bde. in 1 Bd. - Roman
Mô tả vật lý:256, 322 S.