Trích dẫn APA

Dihlavī, K. (1900). Karīm al-luġāt: Fārsī zabān kā mustanadtarīn luġat; maʿ farhang-i muḥāvarāt-i qadīm va jadīd. Lakhnaʾū: Rām Kumār.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dihlavī, Karīm-ad-Dīn. Karīm Al-luġāt: Fārsī Zabān Kā Mustanadtarīn Luġat; Maʿ Farhang-i Muḥāvarāt-i Qadīm Va Jadīd. Lakhnaʾū: Rām Kumār, 1900.

Trích dẫn MLA

Dihlavī, Karīm-ad-Dīn. Karīm Al-luġāt: Fārsī Zabān Kā Mustanadtarīn Luġat; Maʿ Farhang-i Muḥāvarāt-i Qadīm Va Jadīd. Lakhnaʾū: Rām Kumār, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.