Đang tải...

Kulliyāt-i Šāhidī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Šāhid, Ḥāmidallāh (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : ʿAmdat al-Mat̤baʿ , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Kulliyāt-i Šāhidī
Ghi chú tác giả:Ḥāmidallāh Šāhidi
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und pers. - Gedichte
Mô tả vật lý:126 S.