Trích dẫn APA

Rajab ʻAlī Beg Surūr. (1882). Fasānah-i ʿajāʾib ([2. bār].). Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rajab ʻAlī Beg Surūr. Fasānah-i ʿajāʾib. [2. bār]. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1882.

Trích dẫn MLA

Rajab ʻAlī Beg Surūr. Fasānah-i ʿajāʾib. [2. bār]. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1882.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.