Trích dẫn APA

ʿĀšiq, ʿ. H. S. (1900). Fareb-i nairang aur Fareb-i vafā. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

ʿĀšiq, ʿĀšiq Ḥusain Saiyid. Fareb-i Nairang Aur Fareb-i Vafā. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1900.

Trích dẫn MLA

ʿĀšiq, ʿĀšiq Ḥusain Saiyid. Fareb-i Nairang Aur Fareb-i Vafā. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.