Đang tải...

Ġāyat aš-šifā

Treatise on Yunani medicine

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1903
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Ġāyat aš-šifā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on Yunani medicine
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - Author not mentioned
Mô tả vật lý:92 S.