Đang tải...

H̱ulāṣah-i tavārīẖ-i makkah-i muʿaẓẓamah : kitāb-i nāfiʿah, muvaz̤z̤iḥ-i ḥāl-i ḥaram-i muḥtaram bait al-ḥarām va makānāt-i mutabarakah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: H̱ān, Muḥammad Faẖr-ad-Dīn Ḥusain (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1914
Phiên bản:5. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: H̱ulāṣah-i tavārīẖ-i makkah-i muʿaẓẓamah
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i Maulavī Ḥājī Muḥammad Faẖr-ad-Dīn Ḥusain H̱ān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Nebentitel über den Seiten: Tāriẖ-i makkiyah. - Early history of Mecca and the Kaba, and the role of the Prophet's companions in the establishment of the Haram
Mô tả vật lý:64 S.