Đang tải...

H̱vāb-i Kalkattah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: H̱anjar Lakhnavī, Mirzā Fidā ʿAlī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1928
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: H̱vāb-i Kalkattah
Ghi chú tác giả:Mirzā Fidā ʿAlī H̱anjar
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Roman
Mô tả vật lý:204 S.