Đang tải...

Inšā-i Ǧāmī

Collection of writings of a 14th century classical Persian poet from Iran, with extensive explanatory notes

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1893
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannif Ḥaḍrat ʿAbd-ar-Raḥmān Ǧāmī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Collection of writings of a 14th century classical Persian poet from Iran, with extensive explanatory notes
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - Lithograph. - Place of publication and date from colophon. - Printed commentary and critical notes in margins
Mô tả vật lý:76 S.