Đang tải...

Pandnāmah-i ʿAṭṭār

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAṭṭār, Farīd-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1885
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:28 S.