Trích dẫn APA

Quṭb, Q. (1885). Risāla-i Qāḍī Quṭb. Kānpūr: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quṭb, Qāḍī. Risāla-i Qāḍī Quṭb. Kānpūr: Navalkišor, 1885.

Trích dẫn MLA

Quṭb, Qāḍī. Risāla-i Qāḍī Quṭb. Kānpūr: Navalkišor, 1885.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.