Đang tải...

Risāla-i Qāḍī Quṭb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Quṭb, Qāḍī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Navalkišor , 1885
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Risāla-i Qāḍī Quṭb
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. und arab
Mô tả vật lý:8 S.