Đang tải...

Tahẕīb-i Aḥsānī

Unani Medizin

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1878
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ḥakīm Aḥsān ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Unani Medizin
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:64, 10 S.