Đang tải...

Sat giyān Prašād : maʿrūf bah Jogsār

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Syāhānavīsa, Mahābīraprasāda (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Hindi
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1926
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Sat giyān Prašād
Ghi chú tác giả:Munšī Mahābīr Prašād
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und pers., in Devanagari-Schr., Hindi
Mô tả vật lý:80 S.