Đang tải...

Tarjumah-i Urdū Riyāz̤-i riz̤vān šarḥ-i Fārsī-i Gulistān

Urdu translation of a Persian commentary on Saʿdī's Gulistān; includes the original Persian text of the Gulistān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Riyāz̤ ʿAlī (Tác giả)
Tác giả khác: Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1886
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisko Maulavī Muḥammad Abū-al-Ḥasan Ṣāḥib ne tarjumah farmāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Urdu translation of a Persian commentary on Saʿdī's Gulistān; includes the original Persian text of the Gulistān
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu und Persisch
Mô tả vật lý:280 S.