Đang tải...

Ġazvat-i Ḥaidarī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Asīr, Muḥsin ʿAlī Saiyid (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1914
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Saiyid Muḥsin ʿAlī Asīr
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:10, 748 S.