Φορτώνει......

Qad istatabba ṭabʿ hāḏihi an-nusḫa al-ġarība al-mutadāwala bayna al-afāḍil wa-al-ʿawālī aʿnī Ḥāšiyat al-H̱ayālī ʿalā Šarḥ al-ʿaqāʾid an-Nasafī : maʿa ġāyat at-tanqīh wa-at-tahḏīb wa-nihāyat ḥusn at-tanẓīm wa-at-tartīb

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ḫayālı̄, Aḥmad Ibn-Mūsā al- (Συγγραφέας)
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Arabic
Έκδοση: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1897
Έκδοση:3. bār
Θέματα:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schr., arab
Φυσική περιγραφή:228 S.