Đang tải...

Mīnā bāzār

A description in ornate Persian prose of women and shops of Indian bazars

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1907
Phiên bản:13. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Mīnā bāzār
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A description in ornate Persian prose of women and shops of Indian bazars
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt. - Marginal notes based on the commentaries of ʿAbd-ar-Razzāq Sūratī and Faz̤l ʿAlī. - With interlinear glosses of the difficult words, based on the entries of trusted dictionaries of Persian, such as Burhān-i Qātiʿ, Madār al-afāz̤il, Bahār-i ʿAjam, [Farhang-i] Jahāngīrī, Ṣurāḥ, Qāmūs, and Muntaẖab [al-luġāt]. - Ascribed to Ẓuhūrī by British Museum. Cat. of Persian books
Mô tả vật lý:44 S.