Đang tải...

Z̤īyā al-baṣāʾir fī ẕikr al-īmān va al-kabāʾir

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAlī, Šaukat (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1869
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Z̤īyā al-baṣāʾir fī ẕikr al-īmān va al-kabāʾir
Ghi chú tác giả:Šaukat ʿAlī Šāhjahānpūrī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und arab
Mô tả vật lý:54 S.